ຕິປິຏກປາຬິ

ວິທີການນໍາໃຊ້

ກົດເຄື່ອງຫມາຍບວກຈົນກວ່າທ່ານຈະເຫັນຮູບພຣະທາດສີຟ້າ ແລະ ຫລັງຈາກນັ້ນໃຫ້ທ່ານເລືອກກົດຫົວຂໍ້ທັມຕ່າງໆ ແລະ ທ່ານສາມາດຟັງສຽງໄດ້. ກໍລະນີຖ້າທ່ານເຫັນເຄື່ອງຫມາຍ “Loading”ກຳລັງໂຫລດບໍ່ຕ້ອງກັງວົນພຽງແຕ່ກົດເຄື່ອງຫມາຍບວກຕໍ່ໄປເລື່ອຍໆຈົນກວ່າທ່ານຈະເຫັນຫົວຂໍ້ທັມທີ່ທ່ານຕ້ອງການກົດຟັງສຽງ.

ໃນຕອນທ້າຍທ່ານຈະເຫັນກ່ອງຍູທູບຢູ່ຂ້າງເທິງຂອງລິງຄ໌ແລະ ກະລຸນາໃຫ້ທ່ານກົດບ່ອນນັ້ນ.