Trùng tụng Tam Tạng Kinh

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Ấn vào dấu + cho đến khi bạn thấy biểu tượng màu xanh logo của chùa, sau đó ấn vào chủ đề và bạn có thể nghe âm thanh. Nếu bạn thấy "Loading", bỏ qua nó và tiếp tục chọn dấu + kế tiếp, nhấn vào nó. Cuối cùng, bạn sẽ thấy hộp biểu tượng YOUTUBE phía trên đường link, hãy nhấn vào nó. Sau đó bạn sẽ nghe thấy âm thanh trùng tụng Tam Tạng kinh.